Logo Akademie UO
Hygenický balíček pro pracovníky veřejného stravování. Předpisy a změny platné v roce 2019.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 6. června 2019 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Mgr. Jakub Havel, vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS Pardubckého kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí
Obsah :

* Novinky v legislativě – Zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky
  návykových látek, novela zákona č. 166/1999Sb., o veterinární péči (veterinární zákon). 
* Evropské a národní předpisy pro hygienu veřejného stravování - restaurace, hotely,
  penziony, jídelny, aj.
* Zásady  správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.
* Nejvýznamnější alimentární nákazy a jak jim předcházet.
* Systém HACCP, jeho aplikace v provozovnách poskytujících stravovací služby
  a možná zjednodušení.
* Nejčastější závady v provozovnách veřejného stravování.
* Poznatky z výkonu státního zdravotního dozoru ve stravovacích službách.
* Diskuse.

Cena : 950,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 060619.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů