Logo Akademie UO
Aktuality ze mzdové účtárny
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 21. května 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví
Obsah :

1.  Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce.
2.  Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (od poloviny roku 2019 a dále od roku 2020).
3.  Novela insolvenčního zákona od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu
    zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).
4.  Plánované zvýšení nezabavitelné částky – návrh novely nařízení vlády o nezabavitelné částce.
5.  Rehabilitace – nový právní výklad k překážce v práci, doprovod rodiče do zdravotnického zařízení – výklad MPSV, MZ.
6.  Novela zákona o daních z příjmů –základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska – aktuální výklady (účinnost 1. ledna 2019),  novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček.
7.  Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání  se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.
8.  Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – vzdělávání a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti, rekreace a zájezd. 
9.  Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.
10.Diskuse a studijní materiál.

Cena : 1 750,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 210519.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů