Logo Akademie UO
Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2019, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 9. dubna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin
Lektor : JUDr. Jaromír Zrutský, specialista na právo a člen legislativní rady ČMKOS Praha
Obsah :

1. Přehled nových právních předpisů, zejména:
a) nové právní úpravy částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu
b) nové právní úpravy náhrady za bolest a ztížení společenského
uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání.
2.V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s novelami zákoníku
práce, zejména:
a) s novelou zákoníku práce, která platí od 1. 10. 2015,
b) s novelou od 1. 1. 2017 - hlavní změny:
- zcela nová právní úprava dovolené,
- nová právní úprava vrcholového řídícího zaměstnance,
- nová právní úprava převedení na jinou práci,
- nová právní úprava nepřetržitého odpočinku mezi směnami, atd.
3. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce:
* Zvýšená pozornost bude rovněž věnována nové právní úpravě pracovně
lékařských
služeb (vstupní, periodické lékařské prohlídky, atd.).
* Výklad bude zaměřen zejména na ty oblasti – části zákoníku práce:
- které byly novelizovány,
- které byly upraveny zcela nově – např. pracovně lékařské služby,
- kde došlo k hlavním změnám,
- které v praxi působí největší problémy,
a) vznik pracovního poměru,
b) povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního
poměru,
c) osobní spis,
d) obsah pracovní smlouvy,
e) skončení pracovního poměru,
f) pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas,
g) odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce
(příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.),
h) náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní
neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem,
i) dovolená.
4. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
5. Každý účastník obdrží podkladové materiály, diskuse bude v průběhu
semináře.
Cena : 1 550,- Kč

Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 090419.

přihlásit se on-line