Logo Akademie UO
Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2019, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
Kde : POZOR ZMĚNA ZASEDAČKY!!! V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 9. dubna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin
Lektor : JUDr. Jaromír Zrutský, specialista na právo a člen legislativní rady ČMKOS Praha
Obsah :

1. Přehled nových právních předpisů, zejména novela zákoníku práce, která by měla platit od 1. 7. 2019, některá ustanovení,
   např. nová právní úprava dovolené až od 1. 1. 2020.
   Novela obsahuje např. zásadní změnu právní úpravy dovolené, novou právní úpravu tzv. sdíleného pracovního místa, atd.
   Této novele bude při výkladu věnována zvýšená pozornost.
2. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
3. Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:
   - které byly novelizovány
   - které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby
   - kde došlo k hlavním změnám
   - které v praxi působí největší problémy.
     a)    vznik pracovního poměru,
     b)    povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního poměru,
     c)    osobní spis,
     d)    obsah pracovní smlouvy,
     e)    skončení pracovního poměru,
     f)    pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas,
     g)    odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.),
     h)    náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem,
     i)    dovolená,
4. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech,
5. Každý účastník obdrží podkladové materiály, diskuse  bude v průběhu semináře.


   Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Cena : 1 550,- Kč

Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 090419.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů