Logo Akademie UO
Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2018 pro fyzické a právnické osoby novelizovaná ustanovení pro rok 2019.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 7. března 2019 od 9.00 do 14.00 hodin
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu a EET
Obsah :

- Vyplnění daňového přiznání včetně obsahové náplně jednotlivých řádků.
- Osvobozené příjmy, podmínky pro osvobození, daňové a nedaňové výdaje.

Předáním daňového přiznání, souvisejících výkazů a finančním zúčtováním se státem bude ukončeno zdaňovací období roku 2018. Seminář bude proto zaměřen na rekapitulaci prací, které s tímto úkolem souvisí, příslušné formuláře budou účastníkům k dispozici

Fyzické osoby
:

 • kdo, za jakých podmínek  a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat (zaměstnanec, podnikatel, pronajimatel, nerezident, rezident s příjmy ze zahraničí)
 • povinnost podání přiznání na výzvu správce daně
 • stanovení dílčích základů daně (podnikatel, pronajimatel, ostatní příjmy), obsah jednotlivých příloh
 • zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění..)
 • slevy na dani (na poplatníka, druhého z manželů, zdravotní slevy, slevy na studenta, starobní důchodci)
 • daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování
 • nedoplatky a přeplatky, jejich vyrovnávání
 • opravná a dodatečná daňová přiznání
 • povinné přílohy k daňovému přiznání


Právnické osoby:

 • termíny pro daňové přiznání
 • podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ
 • úprava hospodářského výsledku na základ daně –zvyšující a snižující položky
 • věcný obsah jednotlivých řádků DP
 • stanovení základu daně  a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti
 • podmínky pro uplatňování ztrát minulých období
 • další položky snižující základ daně
 • stanovení daně a uplatňování slev na dani
 • zásady zdaňování zahraničních příjmů u rezidentů
 • přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň
 • odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS

Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy, prekluzivní lhůty, související ustanovení daňového řádu).

Cena : 1 550,- Kč

- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 070319.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů