Logo Akademie UO
Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami (EÚ A TŘETÍ ZEMĚ) pro rok 2019.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 5. února 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu.
Obsah :

Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu uplatňování DPH,  aplikace celních předpisů, vykazování INTRASTATu a další případné změny, které se v roce 2019 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami.

Určeno pro subjekty obchodující s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celní deklaranty
a ostatní osoby, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2019.

Obsah:

  • V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2019 doznají změn.
  • V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.
  • Změny v uplatňování DPH.
  • Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT.
  • Změny v celních předpisech.
  • Změny v celním sazebníku.
  • Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.).
  • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Cena : 1 750,- Kč

- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.050219.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů