Logo Akademie UO
Roční zúčtování záloh za rok 2018 a změny ve zdaňování mezd od roku 2019
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V pondělí 18. února 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.  
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování mezd pro rok 2019 a podmínkách pro  provedení  ročního zúčtování záloh za rok 2018.


Obsah semináře:

  • Aktuální legislativa.
  • Změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 (NOVELA ZDP - změna při stanovení tzv. superhrubé mzdy od ledna 2019 u zaměstnanců spadajících do systému zahraničního povinného pojištění v EU a EHP,  a dále očekávaná změna při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani  v průběhu roku 2019).
  • Problematika vybírání záloh na daň z příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí.
  • Provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018  (postup, lhůty, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, RZZ u daňových nerezidentů, povinnost podat daňové přiznání u zaměstnanců, atd.).
  • Soustavná příprava na budoucí povolání.
  • Aktuality v benefitech: daňový režim masáží a solných jeskyní, vykazování příjmů od daně osvobozených na mzdových listech, GDPR ve vztahu k plátcům daně, problematika vzdělávání zaměstnanců a jiné.
  • Informace k daňovým tiskopisům (elektronický tiskopis Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování záloh, Vyúčtování DPZ a DPS,  nové tiskopisy Potvrzení pro r. 2019).
  • Dotazy posluchačů a diskuse.

Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1 850,- Kč

- Seminář je doplněn rozsáhlými písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.180219.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů