Logo Akademie UO
LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2019 PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 18. prosince 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví
Obsah :

* Změny v daních z příjmů ze závislé
činnosti – superhrubá mzda a solidární zdanění,  

připomenutí
změn účinných od roku 2018, nové daňové tiskopisy, nové podrobnější vyjádření
GFŘ
k zahrnování nepeněžních příjmů do mzdového listu atd.


* Minimální mzda od roku 2019 – změna nařízení vlády o
minimální a zaručené mzdě, mzda při
kratším stanoveném a sjednaném týdenním
pracovním úvazku, dopad zvýšení minimální mzdy do
oblasti daní a zdravotního pojištění.

* Vyhlašovaná průměrná mzda pro rok 2019 – zálohy na
sociální a zdravotní pojištění OSVČ ,


   solidární zdanění a vyměřovací základ pro
nemocenské pojištění, zvýšení důchodů a zdravotní   pojištění
placené státem.  * Zvýšení limitu pro účast na pojištění zaměstnanců
z 2500 Kč na 3000 Kč a dopad do praxe   (sociální,
zdravotní pojištění a zdanění).* Důležité informace ke splatnosti záloh OSVČ a
stručně k dalším změnám v placení záloh   od roku 2019.
 * Náhradní plnění za rok 2019 – průměrná mzda pro
účely zákona o zaměstnanosti, zápočet   nových
nemocenských dávek do odpracovaných hodin pro účely náhradního plnění.* Nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé
ošetřovné) a ELDP – vyloučené dny   a vyloučené
doby, ukázka vyplnění ELDP.* Nové redukční hranice pro nemocenské a náhrada mzdy
v roce 2019, informace  o
připravovaných změnách od poloviny roku 2019 – zrušení karenční doby,
e-neschopenky,  nemocenské
dávky a zahraniční zaměstnanci (postup a tiskopisy).  * Cestovní náhrady od roku 2019.* Exekuční a insolvenční srážky – nová nezabavitelná
částka, informace o připravované novele   insolvenčního zákona.* Problematické doručování důležitých písemností
zaměstnancům do zahraničí a možné změny   v doručování po novele zákoníku práce.* Kopírování rodných a oddacích listů pro účely
uplatnění slev na dani – aktuální vyjádření   institucí.* Informace o dalších připravovaných novinkách
z oblasti mzdového účetnictví.Cena : 1 750,- Kč
  • Seminář je doplněn písemnými tezemi.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.181218.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů