Logo Akademie UO
POZOR!!! SEMINÁŘ SE Z DŮVODU NEMOCI LEKTORA ODKLÁDÁ!!! Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2019, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : POZOR!!! SEMINÁŘ SE Z DŮVODU NEMOCI LEKTORA ODKLÁDÁ!!!
Lektor : JUDr. Jaromír Zrutský, specialista na pracovní právo a člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha.
Obsah : 1.  Přehled nových právních předpisů, zejména novela zákoníku práce, která by měla platit od 1. 7. 2019, některá ustanovení, např. nová právní úpravy dovolené až od 1. 1. 2020.
Novela obsahuje např. zásadní změnu právní úpravy dovolené, novou právní úpravu tzv. sdíleného pracovního místa, atd.
Této novele bude při výkladu věnována zvýšená pozornost
2.  Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce
3.  Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:
-  které byly novelizovány
-  které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby
- kde došlo k hlavním změnám
-  které v praxi působí největší problémy
a)  vznik pracovního poměru
b)  povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního poměru
c)  osobní spis
d)  obsah pracovní smlouvy
e)  skončení pracovního poměru
f)   pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
g)  odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
h)  náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
i)  dovolená
4.  rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
5.   Každý účastník obdrží podkladové materiály, diskuse bude v průběhu semináře.
6.  Diskuse, doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.
Cena : 1 550,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.241018.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů