Logo Akademie UO
Ochrana osobních údajů od 25. května 2018 z pohledu praxe a prvních dopadů po účinnosti GDPR.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 30. října 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Mgr. Nikola Dohnalová, právní konzultantka pro oblast ochrany osobních  údajů a certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů, Praha
Obsah : Úvod do GDPR:
- úvod do ochrany osobních údajů,
- základní pojmy a zásady při zpracování,
- nové instituty.
Praktická příprava:
- zmapování osobních údajů,
- revize právních základů,
- informační povinnost,
- vedení záznamů o zpracování osobních údajů,
- monitoring zaměstnanců na pracovišti, předávání osobních údajů
- uchovávání osobních údajů,
- technická a organizační opatření, interní administrativa
- práva subjektů údajů.
První dopady po účinnosti GDPR do běžné praxe:
- přístup dozorového úřadu,
- první úniky dat.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.301018.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů