Logo Akademie UO
Účetnictví ÚSC, účetní závěrka, aktuální změny v legislativě.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 9.00 do 15.00 hodin.
Lektor : Ing. Zdeněk Nejezchleb, Auditor ev. č. KAČR 1940
Obsah : Komu je kurz určen: účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu: Informace o změnách v legislativě dotýkající se účetnictví a hospodaření ÚSC, účetní závěrka ÚSC 2018 (se zaměřením na změny roku 2018), oblasti se zvýšenou chybovostí podle zkušeností lektora.

Program:
1. Informace týkající se změn v legislativě týkající se ÚSC (2018, 2019):
- účetnictví (podle aktuální situace chystané změny na rok 2019, rekapitulace změn 2018, rozbor odpovědí MF zveřejněných v průběhu 2018)
- daně (rekapitulace dopadů novely zákona o dani z příjmů 2017, chystané změny DPH)
- hospodaření (zákon o rozpočtové odpovědnosti …)
2. Účetní závěrka ÚSC 2018 a závěrkové práce
- inventarizace, vybrané problémové oblasti
- závěrkové účetní operace (na co nezapomenout) – například práce s pohledávkami a závazky, pravidla pro opravné položky a vyřazení pohledávek a závazků, zařazování majetku, dohadné položky apod.
- vazby ve výkazech a příloha k účetní závěrce
3. Problematické oblasti účetnictví
- vztahy k příspěvkovým organizacím a dalším založeným subjektům (majetkoprávně i v oblasti příspěvků a odvodů)
- majetek, problémy v oblasti odepisování a vyřazování majetku, nájemní vztahy a technická zhodnocení na cizím majetku, prodeje nemovitého majetku včetně vztahu k DPH a účtování.
4.
Diskuze - odpovědi na dotazy (budeme rádi, když nám dotazy zašlete před seminářem, budou přeposlány lektorovi a zpracovány do materiálů ).

Cena : 1 650,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.151118.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů