Logo Akademie UO
HYGIENICKÝ BALÍČEK PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. PŘEDPISY A ZMĚNY PLATNÉ V ROCE 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 31. května 2018 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Mgr. JAKUB HAVEL, VEDOUCÍ ODDDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ KHS PARDUBICKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Obsah : * NOVINKY v legislativě – Zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, novela zákona č. 166/1999Sb., o veterinární péči
(veterinární zákon)
* Evropské a národní předpisy pro hygienu veřejného stravování - restaurace, hotely,
penziony, jídelny, aj.
* Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.
* Nejvýznamnější alimentární nákazy a jak jim předcházet.
* Systém HACCP, jeho aplikace v provozovnách poskytujících stravovací služby
a možná zjednodušení.
* Nejčastější závady v provozovnách veřejného stravování.
* Poznatky z výkonu státního zdravotního dozoru ve stravovacích službách.
* Diskuse.
Cena : 950,- Kč
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.310518.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů