Logo Akademie UO
GDPR V PODNIKOVÉ PRAXI - VĚCNĚ A S NADHLEDEM.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 17. května 2018 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Mgr. NIKOLA DOHNALOVÁ, PRÁVNÍ KONZULTANTKA PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CERTIFIKOVANÝ POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRAHA
Obsah : Komplexní školení vhodné pro manažery a pracovníky, jejichž agenda zahrnuje
problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací
nařízení. Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co
nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace. Poskytnuté informace jsou však
využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě.

Program: seminář pokrývá tato témata:
* Princip „accountability“ dle GDPR a jeho implementace, nové instituty.
* Revize právních základů zpracování osobních údajů
* Praktické možnosti zajištění technických a organizačních opatření.
* Požadavky na interní dokumentaci a administrativu.
* Zavádění procesů pro zajištění uplatňování práv subjektů údajů.
* Specifika interních procesů u nadnárodních korporací a povinnosti při transferu údajů.
* Zpracovatelské smlouvy.
* Diskuse.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tézemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.170518.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů