Logo Akademie UO
AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 22. května 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
Obsah : • GDPR pro mzdové účetní a personalisty (podrobně) - ochrana osobních údajů při výběrovém
řízení, přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru, při ukončení pracovního
poměru a jejich archivace a likvidace. Souhlas se zpracováním údajů, monitorování (e-mail,
kamerový systém, GPS v automobilech), zveřejňování údajů zaměstnanců na internetových
stránkách zaměstnavatele, kopírování dokladů, doplnění smlouvy o zpracování účetnictví
externí firmou apod.
• Nový výklad k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na počátku měsíce.
• Přečerpaná řádná dovolená - aktuálně doporučovaný postup a jeho úskalí.
• Pracovnělékařské prohlídky po novele zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky
o pracovnělékařských službách – nová pravidla provádění jednotlivých prohlídek, počítání
lhůt, prohlídky u dohod konaných mimo pracovní poměr, možnost nástupu do zaměstnání
po dlouhodobé nemoci bez prohlídky, náklady zaměstnavatele, vyšetření a očkování jako
překážka v práci apod.
• Řidič z povolání a řidič referent - vysvětlení pojmů v praxi, školení a pracovnělékařské
prohlídky atd.
• Práce na zkoušku - nová aktivita úřadů práce - podmínky, sociální a zdravotní pojištění,
přihlašování, řetězení pracovních poměrů atd.
• Mzdový list – údaje, které musí být podle aktuálního vyjádření GFŘ povinně uváděny
(většina zaměstnavatelů je neuvádí).
• Dlouhodobé ošetřovné aktuálně - připomenutí nové nemocenské dávky od černa 2018,
tiskopisy, postup, související změny zákoníku práce.
• Nové právní výklady a připravovaná legislativa k datu konání semináře.
• Diskuse a studijní materiál.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tézemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.220518.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů