Logo Akademie UO
CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
Obsah : Určeno pro: Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR.

Program:
* Nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatel
a zaměstnanec.
* Komu náleží cestovní náhrady a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní
smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů).
* Rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru
(co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může
zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů).
* Co je místo výkonu práce a co pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování
cestovních náhrad.
* Tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná
cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn).
* Vyhlášky platné pro rok 2018.
* Specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí).
* Zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady.
* Další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou do jiných členských států EU
(notifikační povinnosti, minimální mzda atd.).
* Místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele.
* Paušalizace cestovních náhrad.
* Vyúčtování cestovních náhrad.
* Příklady daňových dopadů na zahraniční pracovní cestu v případových studiích.
* Diskuse.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.120418.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů