Logo Akademie UO
DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 20. března 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
Obsah : 1) Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu
a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně).
2) Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.
3) Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.
4) Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených.
5) Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle
§ 9 odst. 1, § 10f a § 69.
6) Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.
7) Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24.
8) Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně.
9) Souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání.
10) Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop).
11) Zrušení svobodných skladů.
12) Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech.
13) Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem.
14) Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
15) Praktické příklady, diskuse a studijní materiál.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.200318.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů