Logo Akademie UO
GDPR V PODNIKOVÉ PRAXI - VĚCNĚ A S NADHLEDEM.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 8. března 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Mgr. PETR KUČERA, PRÁVNÍ KONZULTANT PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.PŮSOBÍ JAKO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI BLOCKCHAIN LEGAL, KDE SE ZAMĚŘUJE NA PRÁVO ICT A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Obsah : Komplexní školení vhodné pro manažery a pracovníky, jejichž agenda zahrnuje
problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací
nařízení. Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co
nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace. Poskytnuté informace jsou však
využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě. Pro
účast je vhodná alespoň základní orientace v problematice.

Seminář pokrývá tato témata:
* Princip „accountability“ dle GDPR a jeho implementace, nové instituty.
* Revize právních základů zpracování osobních údajů
* Praktické možnosti zajištění technických a organizačních opatření.
* Požadavky na interní dokumentaci a administrativu, komunikace s ÚOOÚ.
* Zavádění procesů pro zajištění uplatňování práv subjektů údajů.
* Specifika interních procesů u nadnárodních korporací a povinnosti při transferu údajů.
* Zpracovatelské smlouvy.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.080318.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů