Logo Akademie UO
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2018.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V pátek 16. února 2018 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
Obsah : * Přehled nejdůležitějších změn ve zdaňování mezd od roku 2018:
- zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě a úprava podmínek pro výplatu daňových bonusů,
- zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo
„neučinil“ prohlášení v souvislosti s možností učinit prohlášení k dani elektronicky,
- systémové změny při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u poplatníka bez prohlášení
v § 6 odst. 4 zákona a zdaňování odměn členů orgánů PO od roku 2018,
- upřesnění podmínek při uplatňování daňových úlev na invaliditu, na průkaz ZTP/P
a u školkovného,
- zavedení náhradní lhůty pro oznámení změny u zaměstnance,
- osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy a spočívajících v použití zdravotnického
zařízení,
- osvobození bezúplatných plnění v § 4a např. na léčení zaměstnancům s odkládací podmínkou,
atd.

* Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (RZZ) za rok 2017:
- legislativní rámec, lhůty, termíny a povinnosti plátce daně a poplatníka při RZZ,
- přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2017,
- okruh zaměstnanců, kterým lze RZZ provést a kteří musí podat daňové přiznání,
- daňový režim příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění vč. sankcí, darů
na veřejně prospěšné účely a rozšíření úlev pro dárce krve a krvetvorných buněk,
problematika úroků z úvěru na financování bytových potřeb,
- rekapitulace podmínek pro uplatnění školkovného, roční slevy na druhého z manželů
a ostatních slev na dani (invalidita, průkaz ZTP/P a na studenta),
- roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti a problematika soustavné přípravy
na budoucí povolání,
- vypořádání daně u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty, dále u zaměstnanců
s příjmy zdaněnými srážkovou daní nebo s příjmy zúčtovanými a obdrženými v čistém
až v dalších letech,
- opravy chyb při zdaňování mezd a dlužných částek vzniklých zaviněním poplatníka, atd.

* Aktuální změny v daňových tiskopisech.

* Diskuze a zodpovězení dotazů.

* Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku zpracovanou lektorkou semináře.

* Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.160218.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů