Logo Akademie UO
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2018, ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 22. března 2018 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
Obsah : * Aktuální informace z oblasti DPH – návrhy novel, nové metodické informace GFŘ.
* Služby související s nemovitostí – doplnění a upřesnění pravidel dle nařízení Rady 1042/2013.
* Podnikání se společníky ve společnosti (sdružení) – zrušení pravidel, nové postupy
dle metodické informace GFŘ.
* Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění – úpravy pravidel – praktická
aplikace dle metodické informace GFŘ.
* Odpočet daně – upřesnění pravidel.
* Vypořádání DPH z manka, postup u zásob a u dlouhodobého majetku, prokazování ztráty,
zničení, odcizení dle metodické informace GFŘ.
* Služby související s vývozem a dovozem zboží – nová metodická informace GFŘ.
* Rozšíření RPDP – uplatňování nových případů RPDP v praxi.
* Kontrolní hlášení – novelizace § 101d odst. 1, zrušení některých ustanovení Ústavním
soudem ČR.
* Nespolehlivá osoba – okolnosti, kdy se nespolehlivou osobou může dle metodické informace
GFŘ stát osoba povinná k dani, identifikovaná osoba, osoba nepovinná k dani.
* Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – rozšíření okolností, za nichž může příjemce
zdanitelného plnění ručit za daň nezaplacenou dodavatelem.
* Změny ZDPH pro r. 2018 – změny § 56 ZDPH související s novelou stavebního zákona
a zákona o platebním styku, § 54, § 101d.
* Diskuse, odpovědi na dotazy.

Cena : 1 750,- Kč
- K přednášce obdrží účastníci studijní materiály zpracované lektorkou.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.220318.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů