Logo Akademie UO
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB. UKONČENÍ ROKU 2017 A ZMĚNY V ROCE 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 6. února 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. JAN VORLÍČEK, BÝVALÝ ŘEDITEL FINANČNÍHO ÚŘADU A SPECIALISTA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ.
Obsah : * Seminář bude zaměřen jak k ukončení roku 2017, tak i k novelizovaným
úpravám pro rok 2018.
* Daňové ukončení minulého roku, daňové přiznání FO a PO a vše, co s jeho
zpracováním a podáním souvisí změny v dále uvedených ustanoveních pro letošní rok:
- předmět daně z příjmů fyzických a právnických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování,
- úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození,
- příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování
skutečných výdajů a výdajů paušálních za rok 2017, vazba na daňové zvýhodnění a slevu na
druhého z manželů, stanovení dílčího základu daně,
- kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto
příjmům, stanovení dílčích základů daně,
- příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného
závodu a z rodinné fundace,
- příjmy právnických osob, veřejně prospěšných poplatníků, zásady pro jejich osvobození
daňové výdaje a jejich uplatňování,
- úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti,
- daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím poplatníka,
- problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů,
- kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání, termíny daňového přiznání,
placení daně, elektronická podání
* Diskuse a studijní materiál.
Cena : 1 550,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.060218.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů