Logo Akademie UO
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017, ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 14. listopadu 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
Obsah : * Změny ZDPH v r. 2017 – problémy, zkušenosti, metodické informace:
- Služby související s nemovitostí – doplnění a upřesnění pravidel dle nařízení
Rady 1042/2013.
- Podnikání se společníky ve společnosti (sdružení) – zrušení pravidel, nové postupy
dle metodické informace GFŘ.
- Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění – úpravy pravidel
– praktická aplikace dle metodické informace GFŘ.
- Odpočet daně – upřesnění pravidel.
- Rozšíření RPDP – uplatňování nových případů RPDP v praxi.
- Vypořádání DPH z manka, postup u zásob a u dlouhodobého majetku, prokazování
ztráty, zničení, odcizení dle metodické informace GFŘ.
- Nespolehlivá osoba – okolnosti, kdy se nespolehlivou osobou může stát dle metodické
informace GFŘ osoba povinná k dani, identifikovaná osoba, osoba nepovinná k dani.
- Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – rozšíření okolností, za nichž může
příjemce zdanitelného plnění ručit za daň nezaplacenou dodavatelem.
* Změny ZDPH pro r. 2018 – změny DPH související s novelou stavebního zákona
a zákona o platebním styku.
* Diskuse, odpovědi na dotazy.
Cena : 1 650,- Kč
- Učastníci obdrží materiály zpracované lektorkou.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v. s. 141117.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů