Logo Akademie UO
NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
Obsah : Cíl semináře: je seznámení účastníků s novinkami a změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti, a to nejen v souvislosti s poslední aktuální novelou zákona o daních z příjmů.

Program:
• Změny ve zdaňování mezd v daňovém balíčku pro rok 2017 a 2018:
- problematika nabytí účinnosti zákona,
- zvýšení daňového zvýhodnění ještě pro rok 2017,
- od r. 2018 zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení v souvislosti s možností učinit prohlášení k dani elektronicky v novém tiskopisu Prohlášení k dani,
- systémové změny při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u poplatníka bez prohlášení k dani v § 6 odst. 4 zákona,
- úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu,
- upřesnění podmínek při uplatňování daňových úlev na invaliditu, na průkaz ZTP/P a u školkovného,
- zavedení náhradní lhůty pro oznámení změny u zaměstnance,
- zvýšení daňových úlev pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění pro rok 2017,
- osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy zaměstnancům a v možností použití zdravotnického zařízení,
- osvobození bezúplatných plnění v § 4a např. na léčení zaměstnancům s odkládací podmínkou, atd.

• Další změny a novely:
- zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od r. 2018,
- rozšíření daňových úlev pro dárce krve a krvetvorných buněk ještě pro r. 2017,
- problematika soustavné přípravy u studia na zahraniční VŠ uskutečňované na území ČR,
- daňový režim plnění poskytovaných členům zastupitelstva obce podle novely zákona o obcích (příspěvků na úpravu zevnějšku, pojištění rizik a jiné), atd.
• Vybraná stanoviska: zdanění doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy, daňový režim stipendia poskytovaného potencionálnímu zaměstnanci, darů u zaměstnanců, pojištění z titulu odpovědnosti člena orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce a problémy kolem náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, problematika některých dalších zaměstnaneckých benefitů.

* Seznámení s novým tiskopisem Prohlášení k dani a dalšími změnami v daňových
tiskopisech.
* Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky k dané
problematice. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.
* Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn rozsáhlými písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.231117.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů