Logo Akademie UO

Závazná přihláška na seminář

Novela zákoníku práce a tzv. konsolidační balíček - 1. termín

Jméno
Příjmení
Firma
Název
Ulice
Město
Funkce ve firmě
E-mail
PSČ
Telefon
DIČ
IČO
Způsob úhrady
Fakturou
Hotově